Ra mắt

Ra mắt

Một anh ra mắt bố người yêu :

-Chào bác !

-Ừ , chào cháu .

-Bác cho cháu xin điếu thuốc.

-Cậu hút thuốc lá hả ?

-Khi uống bia cháu hay hút thôi .

-Cả bia nữa àk ?

-Vâng , thua bạc cháu uống bia.

-Cả bài bạc nữa hả ?

-Trong tù thì có việc gì làm đâu bác ?

-Sao lại vào tù ?

-Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *