Hệ Thống SAE Phân Loại Theo Độ Nhớt Của Dầu

Độ nhớt được biết như là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của dầu và dầu được phân loại là nhẹ, vừa và nặng tùy thuộc vào độ nhớt. Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE) đã đưa ra hệ thống phân loại dựa trên độ nhớt. Hệ thống này đã được sửa đổi nhiều năm qua, và đã được lập ra 7 mức độ nhớt hay cấp độ dầu khác biệt như sau:

 

*SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W, SAE 25W, SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50.

 

Chữ “W” tiếp theo sau cấp độ nhớt SAE là viết tắt của chữ “winter” cho biết một loại dầu nào đó thích hợp sử dụng ở nhiệt độ lạnh hơn. Dầu mang chữ “W” phải có giá trị độ nhớt đúng khi đo ở nhiệt độ thấp thích hợp. Sự phân loại SAE mà không có chữ “W” xác định cấp độ nhớt được sử dụng ở nhiệt độ cao hơn. Độ nhớt của các dầu này – SAE 20, 30, 40, 50 – phải có giá trị đúng khi đo ở 100oC.

 

SAE 20 và SAE 20W là hai phân loại riêng biệt. Tuy nhiên, với loại dầu tinh chế tốt, có chỉ số nhớt cao ngày nay, dầu SAE 20 sẽ đạt yêu cầu về độ nhớt của SAE 20W và ngược lại. Những dầu đó được phân loại là SAE 20W-20. Đây là hình thức đơn giản nhất của dầu đa cấp, một trong vài loại dầu không sử dụng chất phụ gia cải thiện chỉ số nhớt.

 

Như đã nói ở trên, việc phát triển các chất cải thiện chỉ số nhớt đã khởi đầu cho việc sản xuất dầu đa cấp đầu tiên. Những thứ dầu này, SAE 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 20W-40 và 20W-50, đã được các công ty dầu của Mỹ đưa ra thị trường từ năm 1945.

 

*Các thứ dầu đa cấp như là SAE 10W-30 và SAE 10W-40 được sử dụng rộng rãi vì, dưới mọi điều kiện cực nóng hay cực lạnh, dầu đều đủ nhẹ để lưu thông trở về bình chứa dầu dễ dàng ở nhiệt độ thấp và đủ nặng để thực hiện bôi trơn ở nhiệt độ cao.

 

Bảng hướng dẫn về Cấp độ SAE của Dầu động cơ

Nhiệt độ thấp nhất        Dầu đơn cấp            Dầu đa cấp

32*F(0*C)                       20,20W,30                10W-30,10W-40,10W50,15W-40,20W40,30W-50

0*F (-18*C)                     10W                           10W-30,10W-40

< 0*F (-18*C)                  5W                             5W-20, 5W-30, 5W-40

Cần phải hiểu rõ rằng hệ thống phân loại theo cấp độ nhớt chỉ nói về độ nhớt mà thôi chứ không nói đến loại dầu, chất lượng hay tác dụng của dầu.

 

-Thông thường với các loại xe mới, nên chọn nhớt loãng đa cấp (10W40 hay 15W40). Đối với xe đã sử dụng lâu nên chọn nhớt đặc đa cấp (20W50, 15W50).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *