Chính sách bảo hành

  1. Hàng lỗi hỏng do vận chuyển, phản hồi ngay khi nhận hàng: đổi mới, miến phí vận chuyển.
  2. Hàng có lỗi kỹ thuật sản xuất, nhầm mặt hàng, số lượng, phàn hồi ngay khi nhận hàng: đổi mới, bổ sung, miễn phí vận chuyển.
  3. Hàng đã mở nắp và qua sư dụng: Không hỗ trợ đổi trả